Chechtavý šachista

Mikuláš Medek, Chechtavý šachista

1958–59, olej na plátně, 100 × 77 cm, O 708. Zakoupeno v roce 1996 od soukromého majitele.

Během třiceti let své aktivní tvorby prošel Mikuláš Medek (1926–1974) několika výrazně odlišnými stylovými etapami, aniž by opustil témata, která od počátku považoval za podstatná. Souvisela především s tělem a jeho zraňováním, s imaginací bolesti, násilí a ohrožení. Jeho obrazy někdy nabývaly osobnějších poloh, jindy se stávaly metaforou společenské situace. Kontinuitě obsahu odpovídá i způsob, jakým se proměňoval jeho malířský jazyk, vždy postupně a bez ostrých předělů mezi jednotlivými etapami. Dokládá to i obraz Chechtavý šachista, reprezentující právě jedno z přechodových období vymezené roky 1957 a 1959, které tvoří spojovací článek mezi jeho existenciální figurací padesátých let a abstraktní tvorbou let šedesátých. V obrazech, jako je tento, redukoval figurální výjevy zasazené do třírozměrných, lineárně konstruovaných prostorů na elementární vztah dvou plošných plánů, těla nebo jeho fragmentu na neurčitém pozadí. Bohatě strukturované kompaktní plochy se v následujícím období stanou vlastním námětem už zcela abstraktních obrazů.