Portrét Vlasty v zelených šatech

Václav Špála, Portrét Vlasty v zelených šatech

1909, olej, plátno, 88 x 70 cm, O 211. Zakoupeno v roce 1974 od rodiny autora.

Václav Špála (1885–1946) pocházel z devíti dětí a v rodině se prý udržovala téměř archaická pospolitost, kterou si posléze přenesl i do své vlastní rodiny. Tomu odpovídá i skutečnost, že během svého života vytvořil řadu portrétů svých blízkých, v počátcích tvorby zejména rodičů a sester. Dívka, kterou název obrazu určuje jako Vlastu, však jednou z jeho šesti sester není a dosud se nepodařilo určit, o koho se jedná. V roce 1909 ji namaloval hned ve dvou variantách. V soupisu svých prací, kde si pro vlastní orientaci k jednotlivým obrazům připisoval krátké charakteristiky, je u první z nich poznámka „munchovská“ (dnes Galerie výtvarného umění v Ostravě), kdežto obraz z chebské sbírky popsal jako „Vlasta nad umyvadlem“.[1] I ten však prozrazuje, jak silně Edvard Munch díky své pražské výstavě v roce 1905 zasáhl celou Špálovu generaci.

[1] BURGET, Eduard – MUSIL, Roman: Václav Špála. Soupis díla. Praha: Nadace Karla Svolinského a Vlasty Kubátové, 2002, s. 42 a 44.