Na řece Otavě

Václav Špála, Na řece Otavě

1929, olej, plátno, 89 × 116 cm, O 211. Zakoupeno v roce 1966 ze soukromé sbírky.

Od poloviny 20. let dodržoval Václav Špála během roku ustálený rytmus, jehož nedílnou součástí byl letní plenér na nějakém zajímavém místě, kde mohl intenzivně malovat stranou uměleckého světa. Léta 1929 a 1930 trávil na Otavě asi šest kilometrů pod Pískem. Není jasné, zda bydlel přímo v Panském mlýně, který už tehdy sloužil pouze k ubytování, v jehož blízkosti namaloval tento obraz. Zobrazil na něm Tlučkův, nebo podle tehdejšího majitele Sulanův mlýn, který ležel asi 500 metrů dále po proudu. Tento mlýn namaloval mnohokrát z různých míst na břehu řeky. Svou zářivě bílou fasádu získal jen krátce předtím, když byl kompletně obnoven a zvýšen po požáru v roce 1923. V provozu byl až do roku 1960, kdy kvůli výstavbě Orlické přehrady byly oba mlýny zbořeny. Voda přehrady k nim však nakonec nedosáhla, a dodnes na ně tak upomínají zbytky jezů.[1]

Špála byl přesvědčeným realistou a motivy svých obrazů si pečlivě vybíral tak, aby je mohl namalovat v jednom zátahu bez kompozičních úprav. Svědčí o tom i tento obraz, v němž naplno zaznívá temná „špálovská“ modř. Jediným akcentem je právě bílý mlýn s červenou střechou, k němuž směřuje náš pohled, neboť Špála jej umístil na opticky významné místo – na průsečík horizontály přesně půlící obraz a vertikály umístěné na zlatém řezu.

 

[1] Václav Špála. Na Otavě, katalog výstavy, texty Martina Měřičková, Jan Kouba, Tomáš Poskočil, Prácheňské muzeum v Písku, 6. 6. 2019 — 18. 8. 2019.