Na jezu

Miloš Jiránek, Na jezu

1904, olej, plátno, 173 × 143 cm, revers: Zbojnická cesta, O 272. Zakoupeno v roce 1969 ze soukromé sbírky.

Na obraze Na jezu[1] zachytil Miloš Jiránek (1875–1911) svého bratra Ladislava na zdi vorové propusti Šítkovského jezu, který se nachází mezi Slovanským a Dětským ostrovem v Praze.[2] Jiránek v umění odmítal jakýkoliv symbolismus, a k realitě se vyjadřoval přímými, snadno srozumitelnými odkazy. Atleticky vyvinuté mužské tělo, červené sportovní trenýrky a prudce tekoucí voda jsou zde výrazem vitalismu příznačného pro moderní dobu. Jejím důležitým projevem byl právě sport, který Jiránek tematizoval i ve svém nejslavnějším obraze Sprchy v pražském Sokole (1901–1903) nebo v dílech s námětem fotbalu (1901–1902), jehož nadšeným příznivcem byl. Podobně jako jindy si Jiránek finální obraz připravil řadou kresebných a malířských studií a nakonec pro něj použil rubovou stranu plátna Zbojnická cesta (1905); také tento postup u něj nebyl ničím neobvyklým. Zbojnická cesta je jediné dokončené dílo zamýšleného Zbojnického cyklu, do nějž chtěl vložit zkušenost ze svých cest po Moravě a Slovensku. Původně ho koncipoval jako sérii několika monumentálních pláten, oslavujících svobodu člověka a jeho spojení s přírodou a kosmem, ambiciózní záměr se mu však nepodařilo naplnit. Nebyl spokojen už s tímto prvním obrazem, a tak se soubor pokusil realizovat alespoň jako grafické album; ani to však nakonec nedovedl do finální podoby. 

[1] K obrazu podrobněji viz WINTER, Tomáš: Miloš Jiránek. Na jezu, 1905–06. Katalog výstavy. GAVU Cheb, 10. 1. – 31. 3. 2019.

[2] Dětský ostrov je vidět vpravo vzadu. Dnes by pozadí scény tvořil Jiráskův most, postavený v letech 1929 až 1931.