Terč

Veronika Holcová, Terč

2017, akryl a olej na plátně, 135 × 115 cm, zakoupeno v roce 2020 od autorky.

Veronika Holcová (1973) je výraznou solitérní osobností české malby. Se svými obrazy prostoupenými mnoha formálními i obsahovými odkazy na dějiny umění, od romantismu, přes symbolismus, surrealismus až třeba po art brut a tvorbu spiritistů, dokázala vstoupit na pole čisté imaginace, zdánlivě zcela vyčerpané a vzdálené současnosti. Nejznámější částí jejího díla jsou přeludné krajiny uhrančivé krásy, které v působivých barevných souzvucích tlumočí přírodní struktury a textury, z nichž se putujícímu oku vynořují postavy a tvary. Do svých obrazů vkládá subtilní osobní významy, nejsou však doslovné a nechává je otevřené divákově interpretaci. Něco podobného platí i pro obraz Terč. Vznikl během dlouhého pobytu v Kanadě a jeho barevnost je inspirována tzv. modrou hodinkou, tedy rozhraním dne a noci, kdy se krajina halí do zvláštního modrého světla. Modrý florální ornament na bílém pozadí však také připomene historický porcelán. Dekor zaplňuje celou plochu obrazu, v níž vymezuje ovál, který můžeme číst jako vejce, univerzální symbol, který se v té době objevuje i v několika dalších autorčiných pracích. Tvoří zde i svého druhu rám, který je v tomto specifickém tvaru opět historizujícím prvkem, spojeným například s portrétem 18. století (ostatně v pravé spodní části autorka do ornamentu ukryla zobrazení dívky z profilu). Druhým zásadním prvkem kompozice je několik jasně červených bodů v pravidelném geometrickém uspořádání. Evokují terč, jak zní i název obrazu, zároveň však i laserový zaměřovač, a do poněkud nostalgického světa estetických požitků vnáší znepokojivý prvek vzatý ze současné reality.