David Hanvald 2014 (2) (z cyklu Jiný úhel pohledu)

David Hanvald, David Hanvald 2014 (2) (z cyklu Jiný úhel pohledu)

2019, akryl a sprej na plátně, 206,5 × 143,5 cm, zakoupeno v roce 2020 od autora.

David Hanvald (1980) si už v malířském ateliéru Stanislava Diviše na pražské UMPRUM vyvinul originální malířský styl, který by se dal ve zkratce popsat jako konceptuální minimalismus. Základním prvkem jeho malířského rukopisu je široký tah řídkou barvou v různých barevných odstínech na bílém pozadí. Někdy mají jeho obrazy abstraktní charakter a jejich tématem je samotná malba a její výrazové prostředky (cyklus Tahy), jindy se inspiruje zcela konkrétními věcmi. Například východiskem série Lidová dovednost byly ploty a vrata, které si zejména v 70. a 80. letech lidé vyráběli doma na koleně z tzv. betonářských výztuží, když pravoúhlé rámce různě vyplňovali navařovanými diagonálami.

Další výraznou polohou Hanvaldovy práce jsou obrazy, kde za pomoci stejného malířského slovníku vytváří perspektivní iluzivní zobrazení. Zachycuje v nich práce klasiků moderního umění a architektury druhé poloviny 20. století (Louis Kahn, Sol LeWitt, Donald Judd a další), obrazy pak zpravidla označuje pouze jménem autora a vročením. V roce 2019 v cyklu Jiný úhel pohledu tímto způsobem dokonce reflektoval i své starší práce.