Stojící akt

Miroslav Vystrčil, Stojící akt

1955, sádra, v. 118 cm. P 302. Zakoupeno v roce 2019 od rodiny autora.

Miroslav Vystrčil patří k silné sochařské generaci, která vstoupila na vysoké školy po druhé světové válce. Její nejvýznamnější představitelé studovali u Josefa Wagnera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, Vystrčil však prošel sousedním ateliérem Bedřicha Stefana. Stefan si jej oblíbil a přátelský vztah navázal i s jeho ženou Hanou Wichterlovou. Navštěvovali se i po absolutoriu, kdy si našel ateliér na Malé Straně, kde ho měla i ona. Stejně jako Richard Fremund se i Vystrčil účastnil Výstavy jedenácti ve výstavní síni Ars Melantrich Praha a o dva roky později se stal členem skupiny Máj 57. Na její první výstavě, která proběhla v Obecním domě a v českém umění představuje důležitý milník, vystavoval celkem čtyři sochy, mezi nimi i tento Stojící akt, reprezentativní příklad jeho tehdejšího moderního klasicismu. Ženská postava je zde zobrazena v komplikovaném přetočení těla, při němž se z různých pohledů projevuje napětí i soulad objemů a křivek. Tvorbu podobného typu v té době najdeme i u Vystrčilových přátel Miloslava Chlupáče a Zdeňka Palcra, kteří byli rovněž členy Máje 57.