Výkřik

Jiří Surůvka, Výkřik

1996, digitální tisk na syntetickém plátně, 130 × 100 cm. O 752. Zakoupeno od autora v roce 2014.

Už od pozdních 80. let patří Jiří Surůvka (1961) ke klíčovým autorům ostravské scény. Reinterpretace slavných uměleckých děl minulosti patří k jednomu z jeho oblíbených postupů. Jedním z nejvíce inspirativních autorů byl pro něj Edvard Munch. Ten totiž v roce 1907 přehodnotil obraz Maratova smrt od Jacquese-Louise Davida z roku 1793 a Surůvka ve svém obraze z roku 1998 zase zmanipuloval Munchovu variantu. Vedle toho provedl několik dalších „počítačových airbrushí“ podle Munchových obrazů. Na dvou z nich – Vnitřním neklidu (1997), parafrázujícím jeho pozdní autoportrét, a Výkřiku (1996) podle slavného stejnojmenného obrazu – doplnil tato klasická vyjádření úzkosti moderní doby vizuálním světem současné masové zábavy: fragmenty animovaných postaviček z filmu Toy Story, prvního produktu proslulého studia Pixar, který přišel do kin krátce předtím v roce 1995.