Cvičení

Daniel Balabán, Cvičení

1985 olej na plátně, 160 × 120 cm. Získáno v roce 2018 darem od autora.

Život Daniela Balabána (1957) je spojen s Ostravou. V osmdesátých letech se toto město objevuje i v jeho obrazech, počínaje diplomovým cyklem na pražské Akademii z let 1983–1984, v němž se zabýval rekultivací zdejší průmyslové krajiny. Brzy poté začíná používat postmoderní principy, a to jako jeden z prvních u nás. Právě obraz Cvičení je typickou postmoderní melanží, kombinující dva zcela odlišné, a přesto svým způsobem příbuzné motivy. Podkladem pro první z nich se stala drobná dokumentární fotka z meziválečného období, na které je zachyceno nacvičování alegorie komunismu členy Dělnické tělovýchovné jednoty na hřišti v příměstském lesíku v Ostravě-Hrušově. Najdeme zde řadu komunistických a revolučních symbolů – srp a kladivo, rudé vlajky a pušky. Chybí mezi nimi rudá hvězda, která je však součástí druhé složky obrazu. Balabán zde zcela realisticky zobrazil jeden z plechových panelů sloužících ideologické propagaci, které před rokem 1989 nedílně patřily k veřejnému prostoru Ostravy. Autor vzpomíná, že se nacházely například při hlavních silnicích spojujících Ostravu-Porubu s Ostravou-Zábřehem nebo při plevelných lesících mezi jednotlivými částmi ostravské aglomerace.