Křížová cesta

Daniel Balabán, Křížová cesta

1990, olej na plátně, 160 × 140 cm. Zakoupeno v roce 2018 od autora.

Život Daniela Balabána je spojen s Ostravou. V osmdesátých letech se toto město objevuje i v jeho obrazech, počínaje diplomovým cyklem na pražské Akademii z let 1983–1984, v němž se zabýval rekultivací zdejší průmyslové krajiny. Brzy poté začíná používat postmoderní principy, a to jako jeden z prvních u nás. Někdy je vztahuje k prostředí Ostravy, jako když například zobrazil tradiční alegorickou figuru Rozsévače ve svářečské masce (1984). Rozsévač zároveň už anoncuje jeho hlavní téma, kterým je náboženská ikonografie. Obraz se mu stal univerzálním polem, na němž rozehrával vztahy nejrůznějších symbolů a odkazů k historické i současné realitě, k nimž přistupoval se zvláštním spojením postmoderní ironie a hluboké víry.

Obraz Křížová cesta má podobu geometrické kompozice, nebo spíše schématu, které znázorňuje křížovou cestu s jejími čtrnácti zastaveními. „Cesta vedená červenou linkou není rovná, ale klikatá, je to cesta utrpení. Prochází barevnými pruhy, jakýmisi horizonty. Jejich barevnost vyjadřuje závrať, nevolnost, žlutá se přechyluje v zelenou a naopak. Cesta naznačená na obraze nekončí ani nezačíná, funguje jako vzorek z většího celku. Utrpení je tady s člověkem, zatím ho nelze odstranit, leda že by se ony naznačené horizonty staly sklady velikého vějíře, kterým by ho někdo odvál.“ (Daniel Balabán)