S 22/1981

Miloš Cvach, S 22/1981

1981, pomalovaná překližka, 200 × 110 × 13 cm Získáno nákupem od autora v roce 2019.

Miloš Cvach (1945) odešel v roce 1973 krátce po absolutoriu pražské Akademie výtvarných umění do Francie. Jeho tvorba se zde zásadně proměnila, když od figurálních soch, kterými školu zakončil, přešel k abstraktním objektům. Kombinoval v nich prvky geometrické s amorfními či přírodními, začal také pracovat s náhodou a s variabilitou, na níž se mohli podílet sami diváci. V té době si objevil zelenou barvu, která do jeho prací vnesla další organický, dokonce optimisticky „jarní“ rozměr, zprvu v podobě maskovacích vzorů, později už v pouze jednom zvučném tónu. Zcela vědomě a s ekologickým podtextem se tehdy snažil smířit „přírodní“ a „umělé“. V roce 1978 vznikly první reliéfy z překližky, které až dodnes zůstaly Cvachovým hlavním projevem. V jejich formální podobě je však vidět jasný vývoj, jak to právě dokládá i objekt S 22/1981, který stojí na rozhraní dvou období – završuje totiž dlouhou řadu prací, které jsou složeny z několika částí. Cvach tehdy studoval taoistickou symboliku čísel a ovlivnila jej i kniha Jungovy žákyně Marie-Louise von Franz Číslo a čas. Na začátku vytvářel volné diptychy, od nichž přešel k seriálním pracím složeným z několika stejných geometrických elementů, které mu zastupovaly nekonečné řady, a k trojdílným symetrickým kompozicím, jež naopak navozovaly až hieratické významy. Po čase jej to však zase táhlo zpět k nepravidelnostem, inspirovaným přírodou, které do objektů zároveň vnášely dynamiku patrnou i v chebském reliéfu.