Yes or No to Purple

Petr Dub, Yes or No to Purple

2014, akryl, syntetické laky, dřevo, plátno, 64,5 × 56 × 11 cm, O 764. V roce 2015 darováno autorem.

Práce je součástí rozsáhlého souboru reliéfních objektů různých formátů, které – sdružené do dílčích sérií – vytváří Petr Dub (nar. 1976)  už od doby studia na brněnské Fakultě výtvarných umění. Svým měkce zvlněným povrchem připomínají opalizující metalízy karosérií aut nebo počítačové vizualizace povrchů vzdálených planet. Přestože se liší od obecné představy, jak má vypadat závěsný obraz, jejich základem je stále ještě plátno pokryté barvami a jsou instalovány zavěšené na zdi. Právě vztahování se k obrazovému médiu a narušování, překračování a rozšiřování jeho ustálených hranic bylo už od počátku důležitým tématem jeho práce. Ještě na škole začal experimentovat s monochromním obrazem, kde plochu artikuloval pouze různými typy malířského rukopisu, až ho posléze v cyklu Unframed zbavil jednoho ze základních atributů, napínacího rámu, který tvoří jeho nosnou konstrukci. Plátna nepravidelných tvarů tehdy zavěšoval přímo na stěnu a někdy je navíc zmuchlal, takže vznikaly zajímavé amorfní struktury. Ale souběžně už vytvářel práce, jako je tato, které sice zachovávají princip obrazu jako reliéfního objektu, nepravidelnosti a zborcení však nahradil hladký vypnutý tvar.