27 krabic se žlutými, zelenými a černými věcmi

Alice Nikitinová, 27 krabic se žlutými, zelenými a černými věcmi

2013, olej na plátně, 150 × 200 cm. Zakoupeno od soukromé galerie v roce 2015.

Alice Nikitinová (nar. 1979) se narodila v Žatci, její otec však pochází z Ukrajiny, kde strávila dětství. Také výtvarné školy navštěvovala v obou zemích: střední v Kyjevě, Akademii výtvarných umění pak v Praze. Na svých plátnech obvykle zobrazuje zcela obyčejné předměty, jejichž tvary zbavuje všech detailů a barvy převádí na jeden jasný výrazný tón. Reálný motiv se tak stává pouhou záminkou pro rafinovanou abstraktní skladbu barevných ploch na bílém pozadí, někdy s mírným náznakem prostoru. Inspirační zdroje její tvorby zajímavě korespondují s jejím životem. Na jedné straně je to východoevropská avantgarda, konkrétně závěrečná figurativní etapa Kazimira Maleviče, na straně druhé opět pozdní tvorba jejího učitele na pražské Akademii Jiřího Sopka. Sopko oprostil figurální námět, často variovaný ve větších sériích, od veškeré narace; zůstala pouze čistá malba, založená na vztazích barev. Podobný princip najdeme také u Alice Nikitinové, jak to dokládá i tento obraz. Jeho tématem jsou kartonové krabice od banánů s třemi charakteristickými otvory, v běžném životě využívané pro stěhování a skladování věcí. Většinou nesou standardní obalové potisky společností jako Ciquitta, Bonita nebo Dole, ty však autorka v duchu výše popsané tvůrčí metody eliminovala a krabice ponechala čistě bílé. Naopak otvory jí umožnily vnést do obrazu barvu – jde sice o čistě estetický prvek, udávající základní rytmickou strukturu celé kompozice, která je vlastním obsahem obrazu; jeho název ale zároveň barvy „vysvětluje“ odkazem k realitě, tedy obsahem krabic.

První verzi obrazu, formátem zhruba poloviční, vytvořila už v roce 2010 v jiné barevné variantě.[1] V tomtéž roce vznikl i cyklus menších obrazů Banánovky, tentokrát pouze s jednou krabicí v její reálné velikosti. A konečně v roce 2011 provedla ještě další barevnou variantu jako dekoraci celého menšího galerijního prostoru v rámci jednodenní výstavy.[2]

[1] 13 krabic s modrými, žlutými a černými věcmi, 2010, akryl na plátně, 130 × 110 cm.

[2] Tentokrát to byla triáda černá, modrá, červená. Nešlo o malbu, ale o kombinaci kresby tužkou a vystřižených papírů. Gallery2, Intersection, doprovodná akce Pražského kvadrienále, 16. 6. 2011.