Time for Bed 2 (Ondřej)

Michal Pěchouček, Time for Bed 2 (Ondřej)

2009, textilie a tužka na plátně, 200 × 130 cm, O 742. Získáno v roce 2011 jako dar autora.

Michal Pěchouček (nar. 1973) se v dětství, při prázdninových pobytech u babičky, povoláním krejčové, naučil šít. O mnoho let později tuto zkušenost využil v početném cyklu Time for Bed, který poprvé představil v roce 2009 na stejnojmenné výstavě v Chebu.[1] Logicky se vřazuje do jeho předchozí tvorby, ať už principem inscenování figurálních scén, který se objevuje v jeho realistických obrazech a fotosériích, nebo právě technickým provedením, které má blízko k jeho raným vyšívaným obrazům. Dalším výrazným rysem je intimní, jemně homoerotické ladění. Podporují ho i symbolické kulturní odkazy: mladíci připomínají antické eféby, na stěnách někdy visí reprodukce obrazů Jana Zrzavého, tedy umělce, který ve své tvorbě používal podobné strategie. Můžeme ho dát do souvislosti s jeho coming outem krátce předtím, než na cyklu začal pracovat, který pro něj nebyl jednoduchý.[2]

Michal Pěchouček patří k umělcům, kteří dokážou své názory velmi přesně a zároveň osobitým způsobem formulovat. Dokládá to i katalogový text chebské výstavy, v němž podrobně vysvětlil svůj přístup. „Pracuji s portrétovaným jako s hercem. (…) Figuranti pouze předstírají činnosti, jako je četba nebo psaní deníku, opanují svůj intimní prostor. Jejich vztah k pozorovateli není lhostejný – je naprosto vědomý. Osoby na těchto obrazech zjevně pózují. Gestikulují pomocí celého svého těla, a proto jsou oděny velmi stroze, aby to vyniklo. Snažil jsem se portrétovaným ponechat jejich přirozený pohyb, vyjadřující stud, jenž lidem sluší a někdy s pózováním souvisí. Předlohy vznikly ve fotografickém studiu a tuto skutečnost není třeba nijak zastírat. O podobnou transparentnost a lapidárnost, jaká je v námětu, jsem se snažil i v technickém způsobu provedení. Dominuje kresba tužkou, bílou pastelkou, strojově našité textilie a monochromní plochy. Technika našívání mi umožňuje vytvářet mělké a jemně modelované, filcem a vatou vycpané reliéfy. Vypadá to efektně, a přitom je to velmi jednoduché. (…) Důležitým výtvarným prvkem jsou na obrazech reálné předměty s barevným geometrickým vzorem – ručníky a pyžama.[3]

[1] Michal Pěchouček. Večerka. Host Ondřej Roubík. 24. 9. 2009 – 15. 11. 2009, Galerie výtvarného umění v Chebu.

[2] Lidé nemusejí všechno chápat. Rozhovor Jana Vitvara s Michalem Pěchoučkem. Respekt, 2011, č. 15.

[3] PĚCHOUČEK Michal. Úvod katalogu výstavy Večerka v Galerii výtvarného umění v Chebu. Cheb 2009.