Polštáře  (z cyklu Dorka)

Vít Soukup, Polštáře (z cyklu Dorka)

2003, olej na plátně, 170 x 300 cm. Zakoupeno v roce 2018 od rodiny autora.

Malba podle fotografie, kterou jako hlavní metodu své práce používal Vít Soukup (1971–2007), patří k postmoderní výtvarné praxi. Vybíral si zcela banální motivy a převedením do „vznešeného“ média tradičního obrazu velkého, v případě Polštářů dokonce obřího formátu a malbou barokního typu dosahoval dojmu určité divnosti a absurdity. Nacházel je jak v tehdejších novinách, tak především ve starých časopisech z doby svého dětství. V cyklu Dorka z roku 2003, který se stal vrcholem jeho předčasně uzavřené tvorby, se pramen, odkud čerpal, objevuje přímo v názvu. Slovenská Dorka byla časopisem pro ženy, přinášejícím zejména vzory pro nejrůznější domácí práce, jako jsou pletení, háčkování nebo vyšívání. Jak dokládá i chebský obraz, zpravidla byly inspirovány folklorem. Ten ve slovenském prostředí sehrával ideologickou roli autentického domácího módního stylu, vymezujícího se vůči aktuálním zahraničním trendům, které byly naopak symbolem kosmopolitního Západu.