Stín vržený hrušní

Milan Maur, Stín vržený hrušní

1992, kresba olejovou barvou na plátně, 140 × 140 cm, O 769. Zakoupeno od autora v roce 2017.

Plzeňský Milan Maur (nar. 1950) se k výtvarnému umění dostal bez jakéhokoli školení. Po několika letech malířského experimentování s kompozičními principy dospěl na začátku 80. let k originálnímu projevu, spojujícímu kvazivědecký, jakoby objektivní průzkum se subjektivním lyrismem, a zařadil se mezi hlavní představitele českého konceptuálního umění. Později se jeho důležitým tématem stal pohyb slunce, respektive stínu, zde vrženého stromem. Na zdánlivě abstraktních obrazech, jako je tento, mají linie, pravidelné a zároveň mírně odlišné, zcela konkrétní zobrazující smysl: představují obrys stínu. Divák tak může dešifrovat informaci, která je mu předkládána, např. kdy slunce zašlo za mraky (narušení pravidelného rytmu linií) nebo kdy foukal vítr (narušení opakujícího se tvaru linií). Přidaný text - „8. srpna 1992 jsem na své zahradě obkresloval stín vržený hrušní a jedl její plody.“ - dodává jinak minimalisticky strohému obrazu poetický rozměr. Podobné přípisy najdeme i na dalších obrazech z tohoto cyklu („17. října 1992 jsem se na své zahradě dotýkal kmenu hrušně a obkresloval stín, který vrhala.“„5. března 1995 jsem vrátil hrušni rostoucí na mé zahradě list, který jsem nosil od podzimu u sebe, a obkresloval stín vrhaný touto hrušní.“)