Opadávání listů jabloně

Milan Maur, Opadávání listů jabloně

1983, tisk na papíru, 42 × 30 cm. Zakoupeno od autora v roce 2017.

Plzeňský Milan Maur (nar. 1950) se k výtvarnému umění dostal bez jakéhokoli školení. Po několika letech malířského experimentování s kompozičními principy dospěl na začátku 80. let k originálnímu projevu, spojujícímu kvazivědecký, jakoby objektivní průzkum se subjektivním lyrismem, a zařadil se mezi hlavní představitele českého konceptuálního umění. Už na podzim 1983 vznikl jeden z jeho nejvýznamnějších cyklů, založený na sledování zajímavého přírodního jevu – pořadí, v jakém opadávaly listy na zvolené větvi. Jak si tehdy zapsal, „radostný, sváteční pocit splynutí, pocit porozumění stromům a keřům vznikl asi proto, že se tato pozorování časem změnila v jakýsi obřad (za tmy jsem kontrolu větviček prováděl spíše hmatem). Někdy jsem měl pocit provinění. Možná jsem nahlédl příliš hluboko.“