Podzimní

Václav Malina, Podzimní

1986, olej na plátně, 129 × 150 cm, O 768. Zakoupeno v roce 2017 od autora.

Obrazy nově tematizující impresionismus a jeho ústřední problém – barevné světlo v krajině se staly ikonickým projevem Václava Maliny (nar. 1950). Obraz Podzimní je vůbec prvním z autorova klíčového cyklu Vzpomínky na impresionismus. Vznikl „… bezprostředně po návratu z plenérového malování, kdy jsem byl plný dojmů z barevné nádhery podzimních stromů u řeky poblíž Koterova. Nebyl jsem ale spokojen s výsledkem plenérové malby a ještě téhož dne jsem namaloval velké plátno, v němž se jasně ohraničená modrá plocha po straně obrazu střetává s rukopisnou férií barevných skvrn.[1]

[1] MALINA, Václav: Od imprese k abstrakci (a zpět). In: KAPUSTA, Jan (ed.): Václav Malina. Od imprese k abstrakci. Katalog výstavy v GVU Náchod. Náchod 2016, s. 20.