Jarní zeď

Václav Malina, Jarní zeď

1984, olej na plátně, 125 × 150 cm, O 767. Darováno v roce 2017 autorem.

Obraz Jarní zeď plzeňského malíře Václava Maliny (nar. 1950) dokládá krystalizaci jeho malířského jazyka v první půli 80. let, jímž se zapsal mezi důležité protagonisty české malby té doby. Právě série Zdí z let 1982 až 1984 představuje určitý mezník v přechodu od expresivní krajinomalby, ještě ovlivněné Malinovými učiteli Zdeňkem Sýkorou a Jiřím Paterou, k obrazům, jež se ke krajině vztahují jiným, nezobrazujícím způsobem a jejichž vlastní téma už spočívá v čistě malířské oblasti. Kompozice tvořené barevnými, zhruba pravoúhlými poli, sice volně evokují zdi s oprýskanými omítkami, zároveň ale působí jako zcela abstraktní sestavy, což autor podpořil zdůrazněním plošnosti a naopak eliminací všeho, co by mohlo vyvolávat iluzi prostoru.