Pole

Petr Kvíčala, Pole

1986, olej na plátně, 125 × 115 cm, O 771. Zakoupeno v roce 2017 od autora.

Série Polí z let 1985 až 1987 reprezentuje první významnou tvůrčí etapu Petra Kvíčaly (nar. 1960). Přestože tu Kvíčala ještě vychází z reálného motivu, v principu opakování nebo „geometrie od ruky“ je už patrné nakročení k jeho osobnímu stylu, tematizujícímu tradiční ornament. 

Cyklu předcházelo drobné Pole z roku 1984, založené na sledu rovnoběžných linií evokujících brázdy, k němuž dospěl zcela intuitivně a dál touto cestou nepokračoval. V roce 1985 se v obraze Krajina s kukuřicí poprvé objevuje motiv mladých výhonků, ještě bez řazení do horizontální osnovy jako později. A právě spojením těchto dvou prvků dospěl ve stejném roce ke tvarosloví, které reprezentuje chebský obraz. Proces popsal následujícími slovy: „Tehdy už pomalu končilo mé období intenzivních toulek po polních cestách. Při malování, v němž jsem ještě stále hledal nějaký obecný kresebný i barevný řád krajiny v okolí, jsem si vzpomněl na detail, na který jsem občas fascinovaně hleděl. Byly to řady sluncem prosvětlených výhonků řep a kukuřic, jejich rytmické a jakoby nekonečné opakování, narušování pravidelného rytmu různě velkými odstupy mezi nimi, někdy shluky nebo naopak vynechání, rozdílné velikosti a při té jednotě i tvarová bohatost. Dopolední šikmé světlo, které prozařovalo lístky. Na tu fascinaci nezapomenu. Jako bych se díval na nějaký obraz životní síly. V tom obraze jsou pro mě dnes důležité dva prvky. Poprvé jsem použil motiv kukuřičných výhonků a způsob, jakým jsem je namaloval. Ne jemně a kultivovaně, ani expresivně, jak se to tehdy nosilo, ale primitivně a také ironicky vzhledem k malbě, jakou jsem do té doby dělal a jaká se objevovala na výstavách. Té čisté a životní síle, kterou jsem cítil, ta ironická primitivnost ovšem odpovídala.“[1]

[1] KVÍČALA, Petr: Krajina s kukuřicí, 1985. In: Petr Kvíčala. Červenec 1984 až 28. 2. 2006, Praha 2006, s. 1.