Strukturální grafika

Vladimír Boudník, Strukturální grafika

1960, strukturální grafika, papír, 161 × 260 mm (225 × 307 mm), signováno vpravo dole: Vladimír Boudník 1960, vlevo dole: 35/100, G 1502.

V roce 1959 začal Vladimír Boudník (1924–1968) matrice svých aktivních grafik doplňovat brusným prachem, který fixoval nitrolakem. V něm se barva lépe zachycovala a grafika působila kontrastněji. Vznikla tak zcela nová technika, kterou nazval „strukturální grafika“.[1] Desky někdy zpracovával svářečkou a autogenem a doplňoval například nitěmi či látkami. Jestliže aktivní grafiky byly většinou monochromní, zde se začala více uplatňovat barva. Jednotlivé matrice otiskoval mnohokrát, často i po několik let, a měnil jejich barevnost.

[1] Díky tomu se pojem „struktura“ rozšířil pro popis bohatě členitých amorfních povrchů informelních obrazů, objektů a grafik, přestože adekvátnějším termínem by byla „textura“.