Žena v křesle

Emil Filla, Žena v křesle

1936, olej na plátně, 75 × 63 cm, značeno vpravo nahoře: Emil Filla 36, O 400. Zakoupeno v roce 1974 ze soukromé sbírky.

Obraz Emila Filly (1882–1953) Žena v křesle má už téměř surrealistický charakter. Křičící ženská postava zosobňuje jakousi prvotní tělesnost v její vegetativní podobě, zbavenou jakéhokoliv půvabu. Formální kvality obrazu – nejen tvarové, ale i koloristické – výstižně charakterizoval Vojtěch Lahoda: „Z beztvaré hmoty, doslova z bláta či hlíny, jako Bůh stvořil člověka, Filla tvoří své ,zrůdné‘ ženy.[1]  Podobná zobanovitá tvář a „sloní“ ruce se v analogické kompozici objevují na Picassově obraze Žena v červeném křesle (1932).

[1]  LAHODA, Vojtěch: Brutalismus Emila Filly. Katalog výstavy z cyklu „z depozitáře“, GAVU Cheb, 3. 4.–15. 6. 2014, nestr.