Vdova

Miloslav Holý, Vdova

1922, olej na plátně, 69 × 62 cm, značeno vpravo dole: Holý 22, O 73. Zakoupeno v roce 1962 od autora.

Obraz Vdova Miloslava Holého (1897–1974) z roku 1921 má výrazně munchovské ražení. V tématu smrti tematizované černě oděnými postavami v tichém smutku, stejně jako kompozicí s dominantní ženskou postavou obrácenou k divákovi zde Holý parafrázuje slavný Munchův obraz Smrt v pokoji nemocné (1893). Kostel v pozadí má natolik charakteristické rysy, že jej můžeme ztotožnit s konkrétní stavbou. Z let 1924 a 1925 známe od Holého několik obrazů z Křivoklátu, mezi nimi jeden zobrazující pozdně gotický kostel svatého Petra,[1] který má s kostelem na chebském obraze pozoruhodné shody v barevnosti, rozvržení architektonických hmot, charakteru štíhlé věže, a zejména jsou zcela shodné odstupňované opěrné pilíře se šikmými stříškami. Ale existují zde i rozdíly, především chybí presbytář. Holý tak využil motiv, který dobře znal, k volné parafrázi. Druhá stavba, která se na obraze objevuje – drobný dům vpravo v pozadí s nezvyklou siluetou –, má nejspíš imaginární povahu. V podobné pozici ji totiž najdeme i na jeho proslulém obraze Ulice v Libni s bílým koněm (1923, GASK Kutná Hora), v jehož litografické verzi už chybí, stejně jako se na ní změnila i celá podoba ulice. Tento příklad dokládá, že Holý v tomto období pozadí svých figurálních scén vytvářel tak, že sice přesvědčivě evokuje realitu, zároveň ovšem není zobrazením nějakého konkrétní místa. A to je i případ chebského obrazu. 

[1] MAZANCOVÁ, Dagmar: Miloslav Holý (1897–1974). Praha 2011, s. 126, obr. 93.