Předjaří na periferii

Karel Holan, Předjaří na periferii

1928, olej na plátně, 70 × 92 cm. O 148. Zakoupeno v roce 1964 ze soukromé sbírky.

Praha zůstala až do konce života hlavním tématem Karla Holana (1893–1953), a to jak její památky, například Karlův most, kterému v době druhé světové války věnoval obsáhlý cyklus, tak naopak její periferie. Z několika obrazů v chebské sbírce je z hlediska ikonografie města nejzajímavější Předjaří na periferii (1928), situované na Letnou, která byla ve 20. letech oblíbeným tématem nejen Holana, ale i jeho souputníka ze Sociální skupiny Miloslava Holého. Tento obraz je dokonce ojedinělým příkladem, kdy oba zachytili stejný motiv![1] Téměř nečitelný nápis D. F. C. na štítu vlevo označuje vstup na fotbalový stadion Německého fotbalového klubu Praha (Deutscher Fussball Club Prag), který v meziválečné době patřil k absolutní špičce. Kolem klubu se soustředila německy mluvící židovská mládež, a po nacistické okupaci na jaře 1939 byl proto úředně rozpuštěn. Stadion se nacházel na místě dnešního Národního zemědělského muzea, jemuž musel ve 30. letech ustoupit. 

[1] Miloslav Holý, Hřiště D.F.C. na Letné, 1925, olej na plátně, 34 × 43 cm, soukromá sbírka. Reprodukováno v: MAZANCOVÁ, Dagmar: Miloslav Holý (1897–1974). Praha 2011, s. 127, obr. 95.