Lipnice 1890

Jan Zrzavý, Lipnice 1890

1940, olej na plátně, 38 × 62 cm, značeno vpravo dole: Jan Zrzavý 1940, O 166. Zakoupeno v roce 1965 ze soukromé sbírky.

Když po rozbití Československa přestal Jan Zrzavý (1890–1977) jezdit do milované Bretaně, obrátil se k jinému kraji, k němuž měl blízký vztah – k Vysočině, kde vyrůstal. Už předtím mu sice několik obrazů věnoval, například v roce 1923 namaloval slavný Krucemburk, v letech 1939 a 1940 zde však vytvořil celou rozsáhlou sérii. Mezi náměty se objevuje řada míst z okolí Okrouhlice, kde se narodil, nebo zmíněného Krucemburku, vzdáleného asi 35 kilometrů, odkud pocházel rod Zrzavých a kam v dětství jezdil na prázdniny k dědečkovi z otcovy strany. Do tohoto období spadá i obraz Lipnice 1890.

Zříceninu hradu Lipnice však Zrzavý nemaloval podle skutečnosti. Za podklad si vzal historické vyobrazení, kde má hrad ještě výraznou siluetu, jak ji znal z doby svého dětství. Vznikla v roce 1869, kdy během velkého požáru shořely všechny do té doby existující střechy. V roce 1916 však hradní torzo ztratilo mnoho ze své malebnosti, když se ve vichřici zřítila jeho dominanta – velká věž, z níž dodnes zbyla jen část zdi. Fotografie, kterou se inspiroval, zachycuje pohled na hrad od Bílé věže. Jako pohlednice vyšla poprvé už v devadesátých letech 19. století a pak opakovaně i po roce 1916 jako nostalgická připomínka předchozího stavu.[1] Přinejmenším jednou se na přední straně objevuje vysvětlující přípis „HRAD LIPNICE r. 1890“.[2] Nejen název obrazu dokládá, že byl vytvořen podle ní: koresponduje tu úhel pohledu na hrad, holé popředí, včetně šikminy cesty vpravo, i většina domů, které však malíř silně zjednodušil. Některé detaily si také mírně upravil: vpředu nahradil kamennou zídku dvěma plůtky a vlevo vzadu zvýraznil věžičku barokní zvonice nad kostelem sv. Víta a nechal ji vystoupit nad horizont lesa.

[1] Celkem vyšla asi třicetkrát a je to nejčastěji vydávaný motiv hradu Lipnice. HANZLÍK, Marek – ŠPAČEK, Bohumír: Lipnice na starých pohlednicích. Žďár nad Sázavou 2012, s. 16.

[2] Tato verze se prodávala i ve 40. letech, neboť na aukčním trhu se objevila s rokem odeslání 1944. https://aukro.cz/lipnice-hrad-roku-1890-5-lq87-6929080927. Vyhledáno 14. 10. 2018.