Diváci

Emil Filla, Diváci

1912, olej na plátně, 48 × 58 cm, značeno vpravo dole: Emil Filla, O 287. Zakoupeno v roce 1970 od rodiny autora.

Obraz z raného kubistického období Emila Filly (1882–1953) byl do sbírek zakoupen pod zcela obecným názvem Hlavy.[1] Motiv anonymní hlavy s důrazem na její formální pojetí, odvozené ze slavné Picassovy plastiky Hlava Fernandy z roku 1909 ze sbírky Vincence Kramáře, tehdy Filla zpracoval hned několikrát.[2] Nicméně v tomto případě se objevuje ještě velmi zajímavá interpretace Vojtěcha Lahody, která z obrazu dělá téměř žánrový motiv. Této interpretaci však muselo předcházet jeho ztotožnění s obrazem Diváci, vystaveným v roce jeho vzniku 1912 na druhé výstavě Skupiny výtvarných umělců.[3] Lahoda název spojil s negativním ohlasem první výstavy Skupiny, když výjev podle něj představuje manželský pár před kubistickým obrazem. Expresivní natočení hlav a výrazy patrné i přes kubistickou stylizaci vyjadřují znechucení a odpor, jaké tehdy diváci dávali ostentativně najevo. Lahoda dokonce cituje kritiku, která jako by přímo odpovídala zobrazené scéně, včetně detailu cvikru, který vidí v oku muže: „Vypasený, červenolící měšťan chytá se za břicho a div že ve výbuchu bezuzdného veselí neporazí vyschlého pána s černým cvikrem, který rozčileně vykládá své paní o vlivu šílenství na moderní malíře a pozastavuje se nad odvahou vykládati vystavené tu věci za nějaké umění.[4] Pokud Lahodovu interpretaci akceptujeme, obraz se stane velice zajímavou hříčkou. Čelní zobrazení obou hlav totiž přesně odpovídá odrazu v imaginárním kouzelném zrcadle, transformujícím skutečnost do kubistických forem. Obraz je dále zajímavý tím, že jde o ojedinělý případ z raného Fillova kubistického období, kdy se zachovala propracovaná skica, která pak byla téměř přesně převedena na plátno.

[1] Lahoda zmiňuje, že podle sdělení Fillova synovce Františka Krejčího, od něhož galerie obraz kdysi koupila, existuje v několika verzích, dosud se však žádná neobjevila. LAHODA, Vojtěch: Emil Filla. Praha 2007, s. 131, pozn. 103.

[2] LAHODA, Vojtěch: Emil Filla. Praha 2007, s. 130.

[3] Atribuce nebyla zcela triviální, neboť název se sice objevuje v katalogu, ovšem obraz není vidět na žádné fotografii výstavy. Jejím autorem je pravděpodobně Miroslav Lamač, který obraz ve své monografii Osma a Skupina výtvarných umělců publikoval pod názvem Diváci (Hlavy). LAMAČ, Miroslav: Osma a Skupina výtvarných umělců 1907–1917. Praha 1988, s. 272–273.

[4] L., Výstava výtvarného umění v Obecním domě města Prahy (II), Ratiboř XXIX, 1912, č. 12 (16. 3.), s. 2–3. Cit. podle LAHODA, Vojtěch: Emil Filla. Praha 2007, s. 131.