Olympia

Jaroslav Horejc, Olympia

1938, bronz, v. 29,5 cm. Značeno dole uprostřed: OLYMPIA, vpravo dole: HOREJC 1938, P 62. Získáno v roce 1965 převodem z Ministerstva školství a kultury.

Jaroslav Horejc (1886-1983) je nejvýznamnějším představitelem českého art deca, jehož základním principům zůstal věrný i v době, kdy tento typ moderního dekorativismu už odezněl. Drobná Olympia se stala jednou z jeho nejslavnějších prací a charakteristické rysy její tváře najdeme i na dalších sochách žen z následujícího období. Horejc ji nechal převést do svého oblíbeného dřeva (Národní galerie v Praze), vedle toho existuje několik odlitků v sádře a v bronzu. K jejímu vzniku se vyslovil ve své pozdější vzpomínce: „Jednou jsem modeloval jednu dívku. Prostě působil na mě tvar její hlavy, tak jsem ji vyportrétoval. Pak jsem odjel do Itálie. V Ravenně na camposantu mezi náhrobními deskami jsem najednou viděl v mramoru krásně provedenou hlavu z dob prvních křesťanů, portrét pohřbené Olympie. Vypadal zrovna tak jako hlava, kterou jsem právě v Praze vymodeloval. Když jsem se vrátil, nazval jsem ji Olympie.“ (Jaroslav Horejc: Sochařské dílo. Katalog výstavy. Galerie hlavního města Prahy 1976, s. 7.)