Moře

Antonín Hudeček, Moře

Po 1909, olej na plátně, 118 × 130 cm, O 369. Zakoupeno v roce 1973 ze soukromého majetku.

V roce 1902 navštívil Antonín Hudeček s Janem Preislerem poprvé jižní Itálii a Sicílii s úmyslem malovat zdejší moře. Z cesty vytěžil značný počet olejových skic, podle nichž pak maloval rozměrné mariny. Koncem roku 1908 odjel na Sicílii podruhé, doprovázen svými přáteli sochařem Jaroslavem Vorlem a jeho manželkou operní pěvkyní Marianou Vorlovou, a do konce dubna 1909 pobýval v Syrakusách. I tentokrát použil osvědčený postup, kdy v plenéru maloval olejové studie, které pak dalších několik let používal jako předlohu pro svá plátna. Nokturno z chebské sbírky se váže právě k tomuto druhému pobytu.