Obraz pole

Václav Boštík, Obraz pole

1970, olej na plátně, 123 × 123 cm, značeno dole uprostřed: BOŠTÍK, O 346. Získáno v roce 1973 nákupem od autora.

Obraz pole Václava Boštíka (1913–2005) vznikl v rámci 1. mezinárodního malířského sympozia Roudnice 70, jednoho z posledních projevů svobodných šedesátých let u nás. Tuto významnou akci s reprezentativní mezinárodní účastí (Stanislaw Fijalkowski, Marian Bogusz, Endre Bálint, Otakar Slavík a další) Boštík po zkušenosti ze sympozia v rakouském Eisenstadtu (1969) sám inicioval a spoluorganizoval.

Boštík se tehdy již blížil šedesátce a procházel vrcholným obdobím své tvorby. Práci si rozvrhl tak, aby zde během tří týdnů dokončil čtyři poměrně velké obrazy, které patří k tomu nejlepšímu, co kdy vytvořil. Pokusil se v nich vyjádřit představu rozpínajícího se vesmíru, kterou si osvojil studiem dobové popularizační literatury. Jeho obrazy však nejsou ilustrací fyzikálních teorií – jako silně věřící člověk ve svém díle usiloval především o vyjádření spirituální podstaty našeho světa.